Longkanker asbestkanker  mesothelioom

Asbestkanker

Mesothelioom wordt ook wel longvlieskanker of borstvlieskanker genoemd Het gaat hier om een specifieke longkanker, die wordt veroorzaakt door de inademing van asbest en in het bijzonder crocidoliet. In de volksmond staat mesothelioom daarom ook wel bekend als asbestkanker.

 

Asbest bestaat uit heel fijne vezels. Deze kunnen bij inademing in de longen achterblijven en vanuit het longweefsel in het longvlies terechtkomen. Hierdoor kan de kanker ontstaan. Doordat er tussen de inademing van asbest en het ontstaan van de mesothelioom vaak tientallen jaren zitten, komt de kanker vaak voor bij mensen die boven de 50 zijn. Chemotherapie is de aangewezen behandeling bij asbestkanker.

 

Instituut Asbestslachtoffers (IAS)

Alle mensen die door contact met asbest in Nederland de ziekte mesothelioom hebben gekregen, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de overheid. Soms kunnen zij de (ex)werkgever aansprakelijk stellen voor een schadevergoeding. In beide gevallen kan men terecht bij Instituut Asbestslachtoffers. Het IAS is een gezamenlijk initiatief van werkgevers- en werknemersorganisaties, het Comité Asbestslachtoffers, het Verbond van Verzekeraars en de overheid.

 

Instituut Asbestslachtoffers

Bredewater 6

Postbus 684

2700 AR Zoetermeer

Tel: 079 - 750 71 750

E-mail: info@ias.nl

Website: www.ias.nl