Risicofactoren longkanker longemfyseem

Longemfyseem en longkanker

Longemfyseem is een chronische ziekte waarbij de longblaasjes stuk gaan. Deze longblaasjes spelen een grote rol bij de uitwisseling van zuurstof en koolstofdioxide in het lichaam. De longblaasjes zorgen ervoor dat zuurstof na het inademen in uw bloed terecht komt en dat de afvalstoffen weer uitgeademd worden.

 

Longemfyseem is een vorm van COPD. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Longziekte). Bij longemfyseem raken de wanden van de longblaasjes zo beschadigd dat deze niet meer werken. De ernst van de ziekte hangt samen met het aantal beschadigde longblaasjes die langzaam verloren gaan. Longblaasjes die verdwijnen, kunnen niet meer terugkomen. Longemfyseem kan leiden tot benauwdheid. 

 

Longemfyseem verhoogt het risico op longkanker.