Risicofactoren longkanker

Risicofactoren voor longkanker

Roken is de hoogste risicofactor voor longkanker. In 85 procent van de gevallen is longkanker gerelateerd aan roken. Daarnaast zijn er andere risicofactoren die de kans op longkanker verhogen. Zo hebben mensen die jarenlang schadelijke stoffen hebben ingeademd, een verhoogde kans op longkanker. Het langdurig inademen van schadelijke stoffen verandert het genetisch materiaal van de cellen in de longen. De celdeling kan hierdoor van slag raken. Het mechanisme wat moet zorgen voor de afbraak van foute cellen, is ook verstoord. Hierdoor kunnen de kankercellen ongestoord groeien.

 

Daarnaast komt longkanker in verhouding vaker voor bij mensen die een longaandoening hebben. Denk aan longemfyseem en chronische bronchitis.