overlevingskans longkanker

Overlevingskans longkanker

Longkanker wordt vaak ontdekt als de ziekte zich al heeft verspreid. Daarom genezen er weinig mensen van longkanker. De overlevingskansen bij niet-kleincellige longkanker zijn groter dan bij kleincellige longkanker. Overlevingskansen verschillen per persoon. Bespreek daarom met uw arts wat in uw situatie de toekomstverwachtingen zijn. KWF Kankerbestrijding biedt cijfers en meer informatie over longkanker en overleving.