Anatomie longen

Anatomie van de longen

De longen vullen het grootste gedeelte van de borstkas. De longen bevinden zich aan weerzijden van het hart. De rechterlong bestaat uit drie longkwabben en de linkerlong uit twee longkwabben. Rondom de longen bevinden zich twee vliezen. Het longvlies is het vlies dat gelegen is tegen de long aan. Het borstvlies is het vlies aan de buitenzijde. Tussen de beide vliezen bevindt zich een ruimte.

 

Het gebied tussen de longen wordt mediastinum genoemd. Daarin bevinden zich naast de luchtpijp, de slokdarm, het hart, ook lymfevaten, lymfeklieren, bloedvaten en zenuwen.

 

De lucht die we inademen, komt via de neus of mond in de luchtpijp terecht. Dit is een stevige buis van kraakbeenringen. Zo is de luchtpijp altijd open. De luchtpijp splitst in twee vertakkingen (de hoofdbronchiën), die elk naar één van de longen gaat. Deze vertakkingen splitsen zich in steeds kleinere luchtkanalen (bronchiën) die uitmonden in de longblaasjes.