VATS-longoperatie Ziekenhuis St Jansdal

Operatie als behandeling bij longkanker

Soms kan longkanker verwijderd worden door middel van een operatie. Dit kan meestal alleen als de tumor niet-kleincellig  is, niet is ingegroeid in omliggende weefsels en niet is uitgezaaid naar andere organen. Dit houdt in dat de medisch specialist alleen een operatie voorstelt als de tumor volledig verwijderd kan worden.

 

Voor het behandelen van longkanker zijn drie soorten operaties mogelijk:

  • Het verwijderen van een kleiner gedeelte van de long
  • Het verwijderen van een deel van de long
  • Het verwijderen van de gehele long (pneumonectomie)

 

Lobectomie

De longen zijn verdeeld in longkwabben. Het verwijderen van een longkwab wordt lobectomie genoemd. Soms is het voldoende om één longkwab te verwijderen. Als de tumor uitgebreid is over verschillende longkwabben, zal de chirurg de gehele long moeten verwijderen. Dit heet een pneumectomie.

 

u-VATS-lobectomie 

Meestal is het mogelijk om een deel van de long te verwijderen via een zogenaamde u-VATS-lobectomie. Deze behandeling bestaat uit een kijkoperatie. Via een kleine snee haalt de specialist met behulp van een camera en andere benodigde instrumenten het deel van de long weg. Het voordeel voor de patiënt hierbij is dat deze minder pijn heeft na de operatie, omdat de ribben niet meer hoeven te worden gespreid. Ook is het infectiegevaar kleiner dan bij een gewone operatie, waardoor de patiënt korter is opgenomen in het ziekenhuis. Als een van de weinige ziekenhuis in Nederland biedt Longkankercentrum Harderwijk, onderdeel van ziekenhuis St Jansdal, de uniportale VATS techniek aan. Door deze uniportale VATS techniek wordt bij de longoperatie nog minder onnodige schade toegebracht aan de borstkast. 

 

 

 

 

Primeur in Nederland

Tijdens het single port VATS symposium in februari 2016 vond de eerste uniportal lobectomie onder sedatie zonder intubatie plaats. Dit betekent een operatie waarbij de longkwab wordt verwijderd, waarbij de patiënt geen beademingsbuis in de keel heeft en zelfstandig ademt. Lees voor meer informatie de krantenartikelen die zijn verschenen in de media.