Soorten longkanker kleincellige longkanker

Stadia van longkanker

Longkanker kan in verschillende stadia ontdekt worden. Het stadium geeft aan hoever de ziekte zich in het lichaam heeft uitgebreid. Voordat het behandeltraject longkanker van start gaat, is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in het stadium waarin de longkanker zich bevindt. 

 

Er zijn drie soorten longkanker, namelijk kleincellige longkankerniet-kleincellige longkanker en mesothelioom. Deze soorten hebben een verschillend verloop van het ziekteproces.

 

Kleincellige longkanker en niet-kleincellige longkanker

Deze vormen van longkanker kunnen in de volgend stadia worden onderverdeeld

 

Stadium I Kleine tumor zonder uitzaaiingen
Stadium II Grotere tumor en/of uitzaaiingen in de lymfeklieren in de long
Stadium III
  • Uitzaaiingen in de lymfeklieren tussen beide longen, aan de kant van de tumor
 
  • Uitzaaiingen in de lymfeklieren tussen beide longen, aan de andere zijde dan de tumor of boven het sleutelbeen
Stadium IV Uitzaaiingen in andere delen van het lichaam

 

 

Mesothelioom (asbestkanker) 

Stadium I De tumor beperkt tot de longvliezen aan een kant van de borstkast. Geen uitzaaiingen
Stadium II De tumor is doorgegroeid naar aangrenzende structuren aan dezelfde kant van de 
  borstholte
Stadium III De tumor is doorgegroeid in tenminste een van de volgende weefsels:
 
  • de spieren van de borstkast
  • de ribben
  • het hartzakje
  • het mediastinum (ruimte tussen de longen) aan een kant van de borstkast.
 

En/of de lymfeklieren zijn aangedaan aan dezelfde kant van de borstkast.

Stadium IV De tumor is doorgegroeid naar de andere long en/of lymfeklieren en er zijn uitzaaiingen 
  in andere organen.

 

Bij bijna alle andere tumoren schat de arts met deze stadium-indeling de vooruitzichten in en bepaalt hij de behandeling. De stadium-indeling bij het mesothelioom is geen goede graadmeter voor de vooruitzichten. De standaardbehandeling is voor alle stadia gelijk.