PET-scan longen

PET-scan

Met een PET-scan kan worden vastgesteld of er uitzaaiingen zijn en zo ja, waar deze uitzaaiingen zich bevinden. Er wordt gekeken in zowel de longen als in andere delen van het lichaam. Bij een PET-scan wordt gebruik gemaakt van een radioactieve stof. Deze stof concentreert zich op de plekken waar zich actieve cellen bevinden. Dit is terug te zien op de scan die gemaakt wordt.

 

De PET-CT is een combinatie van een PET-scan en een CT-scan. Aan de hand van deze combinatie kan informatie worden verkregen over de plaats en de uitbreiding van de afwijkingen. Het onderzoek is van grote waarde voor longkankerpatiënten.

 

Hoe werkt het onderzoek?

Een radioactieve suikeroplossing wordt in een ader van de arm ingespoten. Als er sprake is van kanker, nemen de kankercellen de suiker op. De kankercellen lichten hierdoor op onder een scanapparaat. Door PET-scanonderzoek te combineren met een CT-scan kan exact worden bekeken op welke plaats de afwijkingen zich bevinden en of er uitzaaiingen zijn.

  

Niet in Harderwijk

Het PET-CT onderzoek vindt niet plaats in Longkankercentrum Harderwijk, onderdeel van ziekenhuis St Jansdal. Het onderzoek vindt plaats in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. In dit ziekenhuis worden speciaal voor St Jansdalpatiënten plaatsen gereserveerd. Meer informatie over dit onderzoek? Lees de folder.