Longkanker longkankerteam St Jansdal
Debby  van Dijk
Debby van Dijk
Screeningsconsulent oncologische nazorg

"De ziekte kanker kan lichamelijke, psychosociale en emotionele gevolgen hebben en hiermee ook een beperkende invloed hebben op het gebied van bewegen, dagelijkse activiteiten, dagbesteding en werk. Als screeningsconsulent oncologische nazorg adviseer ik over ondersteuning voor, tijdens of na uw medische behandeling. Onder nazorg verstaan we onder andere oncologische revalidatie, fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek, psychologie, logopedie en maatschappelijk werk, zowel intern als extern wordt deze zorg verleend. In een gesprek krijgt u informatie en advies over nazorg mogelijkheden voor u en uw naaste(n) en helpt ik u bij het concreet maken van uw hulpvragen."

 

U kunt de screeningsconsulent oncologische nazorg bereiken via mail: screening@stjansdal.nl of telefonisch via 0341-43 56 32