Longkanker longkankerteam St Jansdal
René  The
René The
Chirurg

Aandachtsgebieden:

Vaat- en longchirurgie, endocriene chirurgie, flebologie.

"De afweging of de patiënt echt baat heeft bij een longoperatie is een lastige afweging, die we daarom in overleg met elkaar doen. Omdat patiënten steeds ouder worden is leeftijd op zichzelf geen reden om niet meer te opereren. Vroeger werd bij patiënten ouder dan 70 jaar geen longoperaties meer gedaan. Nu kunnen we door de nieuwe weefselvriendelijke toegang (single port VATS techniek) ook op hogere leeftijd (> 80 jaar) toch nog opereren zonder al te veel schade aan de buitenkant. Patiënten herstellen hierdoor sneller en beter.

 

Mensen beter maken doe je niet in je eentje maar in teamverband. Ik zie het als een belangrijke uitdaging voortdurend te blijven werken aan het verbeteren van zorgprocessen en de afstemming binnen het behandelteam. We moeten met elkaar onnodige schade aan de patiënt (bijvoorbeeld decubitus) en verspilling van materiaal en tijd voorkomen. Door zaken goed vast te leggen in standaard behandelplannen sluit je willekeur uit en kunnen we veiliger en patiëntvriendelijker werken. Zo blijven we continu werken aan verbetering van de zorg."