Angst en onzekerheid longkanker

Angst en onzekerheid bij longkanker

Het horen van de diagnose longkanker maakt veel emoties los. Opeens is uw toekomst onzeker. Dit kan leiden tot angst en onzekerheid. Kanker hebben betekent leven met deze onzekerheden. Ook omdat niet te zeggen is of en waarom een behandeling bij de één wel aanslaat en bij de ander niet. Waarschijnlijk spoken er ook allerlei vragen door uw hoofd. Wat gaat er de komende periode allemaal gebeuren? Wat staat mij te wachten? Word ik nog beter? U kunt zich in de steek gelaten voelen door uw eigen lichaam. Het kan helpen om daarover in gesprek te gaan met uw naasten. De zorgverleners van Longkankercentrum Harderwijk die u bij uw behandeling begeleiden ondersteunen u ook zoveel mogelijk. Zij bieden graag een luisterend oor.

 

Meer informatie, hulp en advies over longkanker: